Mitä me teemme?

Elegy Consulting Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa päämiehilleen laadukkaita vakuuttamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Toimeksiantajina ovat vakuutusyhtiöt sekä vakuutuksia tarvitsevat yrityksen ja yhteisöt.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivia vakuutusyhtiöitä kiinnostaisi liiketoiminta Suomessa, mutta toimintaympäristö on niille vieras – Minkälainen maa Suomi on toimeksiantajan näkökulmasta? – Miten Suomen vakuutusmarkkinaan pääsee mukaan?

 • Vakuutusmarkkinakatsaukset ja tarkemmat analyysit toimintamahdollisuuksista Suomessa
 • Vakuutusagentuuri – helpoin tapa tulla markkinoille

Nykyiset vakuutukset eivät yhä useammin vastaa vakuutuksenottajien muuttuvia tarpeita – Miten vakuuttamista voisi kehittää näitä tarpeita vastaavaksi?

 • Uudenlaiset globaalit riskit ovat jo tulleet osaksi toimintaympäristöä, mutta niiden vakuuttamismahdollisuudet ovat vielä rajalliset
 • esim. Cyber -riskit: vakuutustarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen
 • Lainsäädäntö uudistuu, mutta vakuuttajat eivät ole riittävän innovatiivisia
 • esim. Potilasvahinkolain uudistus: potilasvakuuttamisen kehittäminen vakuutuksenottajien tarpeiden mukaiseksi

Kaikkien yritysten kilpailukyky menestyminen riippuu asiakasuskollisuudesta ja uusasiakashankinnasta – Voisiko asiakasvakuutuksilla luoda kilpailuetua?

 • Kansainvälisesti yhä suurempi osa yksityistalouksien vakuutuksista hankitaan muun tuotteen tai palvelun yhteydessä
 • esim. yrityksen palvelun laajentaminen luontevalla vakuutustarjoamalla

Joitakin riskejä on suurten yritysten tai yhteisöjen järkevää kantaa itse ilman kaupallista vakuuttajaa – Miten asiaa voisi arvioida?

 • Omavakuutusyhtiöt eli Captivet ovat kansainvälisesti yleisiä – Suomen vakuutusmarkkinassa eivät
 • esim. Captiven perustamisedellytysten ja pääomatarpeen arviointi sekä perustamistoimet

Yksityistalouksien vakuutuksissa olisi järkevää osittain palata vakuuttamisen juurille, jossa tiedetty ryhmä vastasi toistensavahingoista

 • Vertaisvakuuttaminen on tulossa – ”tuhannet ryhmän jäsenet voivat taata korvaukset turvallisesti ja kaupallista vakuuttajaa jokaiselle selvästi edullisemmin”
 • esim. Fair Vertaisturva Oy on kehittänyt maailman ensimmäinen vertaisvakuuttamisen sovellutuksen. www.fair.online lanseeraus on alkanut!

“VAKUUTUSTOIMINTA ON VANHAA JA PERINTEISTÄ – KOKENEINA ALAN ASIANTUNTIJOINA ARVOSTAMME SAAVUTETTUA. VAKUUTTAMISEN TULEE KUITENKIN NOPEASTI KEHITTYÄ VASTAAMAAN UUSIIN HAASTEISIIN – ME OMALTA OSALTAMME AUTAMME SIINÄ”

“Vakuuttamisen kokemus ja näkemys muutostarpeista sekä niiden toteuttamisesta auttavat asiakkaitamme johtamaan kehitystä”

“Elegy Consulting utilises experience and knowlwedge in insurance business to create future solutions”